دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

١ ) مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن و تکمیل فرم اطلاعات هویتی و درخواست صدور واحد سرمایه گذاری ٢ ) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه ٣ ) ثبت درخواست صدور به صورت آنلاین از طریق حساب کاربری در وبسایت صندوق توسط سرمایه گذار 4) واریز وجه صدور از طریق درگاه بانکی پس از ثبت صدور در حساب کاربری سرمایه گذار

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری

ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت آنلاین از طریق حساب کاربری سرمایه گذار صورت می پذیرد.

حساب‌های بانکی

کلية دريافت‌ها و پرداخت‌هاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذيره‌نويسي اوليه و صدور واحد‌هاي سرمايه‌گذاري پس از پذيره‌نويسي اوليه، وجوه پرداختي بابت ابطال واحد‌هاي سرمايه‌گذاري و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانکي و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختي به سرمايه‌گذاران و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام مي‌پذيرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولي افتتاح و کلیة پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز نماید.

ردیف نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره شبا
1 بانک مسکن مستقل مرکزی 420220701163