بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/31
کل خالص ارزش دارائی ها 386,559,129,615 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,000 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,010,969 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,001,879 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 386,559

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/12/16

مدیر صندوق:

تامين سرمايه بانك مسكن

متولی صندوق:

شركت مشاوره سرمايه گذاري ابن سينا مدبر ( سهامي خاص)

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه بانك مسكن

مدیر ثبت:

تامين سرمايه بانك مسكن

مدیران سرمایه گذاری:

محمدبختيار نصرآبادي، مهدي محموديان، محسن قاسمي ارمكي

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير

نمودار‌ها