پرداخت سود دوره ای

 سرمایه گذاران محترم، به اطلاع می رساند سود بهمن ماه1399 با نرخ18.4 درصد در تاریخ 1399/11/21 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.