پرداخت سود دوره ای صندوق

 سرمایه گذاران محترم، به اطلاع می رساند سود دی ماه1399 با نرخ19.7 درصد در تاریخ 21/10/1399 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.