اگهی روزنامه رسمی تمدید فعالیت صندوق

دوره فعاليت صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک مسكن تا تاريخ 1400/01/23  تمديد گرديد.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل