پرداخت سود دوره ای صندوق

 سرمایه گذاران محترم، به اطلاع می رساند سود مردادماه1399 با نرخ21 درصد در تاریخ 21/05/1399 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.