پرداخت سود دوره ای صندوق

 سرمایه گذاران محترم، به اطلاع می رساند سود خرداد ماه1399 با نرخ21 درصد در تاریخ 21/03/1399 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.