پرداخت سود دوره ای صندوق

به اطلاع می رساند سود صندوق برای دوره 31 روزه منتهی به 20اردیبهشت 1399 با نرخ 22.49درصد پرداخت گردید.