لیست اسامی حاضران در مجمع 17/02/1399

به اطلاع می رساند اسامی حاضران در مجمع مورخ17/02/99 ساعت 14:30 همانند حاضران در مجمع ساعت 14:00 می باشد