پرداخت سود دوره ای صندوق

به اطلاع می رساند سود صندوق برای دوره 29 روزه منتهی به 20فروردین1399 با نرخ 22.4درصد پرداخت گردید.