برگزاری مجمع افزایش سقف مورخ 1398/11/28

به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در خصوص افزایش سقف واحدهای صندوق از 7 میلیون به 10 میلیون واحد در ساعت 13:00 روز 1398/11/28 برگزار خواهد شد.